Intézményi fenntartó
Kapcsolatok
Iskolánkról
Aktuális
Digitális iskola
Kéttannyelvű oktatás
Örökös ökoiskola
British Council Partneriskola
Emelt szintű sportoktatás
Tankönyvek
Leendő elsősök
A tanév rendje
Dátumok, események
E-napló
Erkölcstan és hittan
Ebédbefizetés
Programok, fakultációk
Dokumentumok
Különös közzétételi lista
Dolgozóink
Osztályok, létszámok
Intézményi lemorzsolódás
Házi feladat
Továbbtanulási adatok
Tanulmányi eredmények
Nyelvvizsgák
Kompetencia mérés
Táborok
Verseny eredményeink
Alapítvány
Nemzetközi projektek
Szmk oldala
Osztályképek
Velünk történt
Diák Sport Egyesület
Terembérlet
Magántanulói jogviszony
Határtalanul
Hasznos linkek
Házi feladat, iskolai dolgozatok szabályai

 

Házi feladat
 

Célja: segítséget nyújtson a tanuló számára a tanórán elsajátított tananyag gyakorlására, elmélyítésére, a megértés ellenőrzéséhez.

Elvei:

  • Minősége és mennyisége igazodik a tanuló előzetes ismereteihez, képességeihez, életkori sajátosságaihoz.
  • Szóbeli és írásbeli feladatokat egyaránt tartalmazhat.
  • Az iskolaotthonos osztályban tanulók hét közben akkor kapnak otthon elvégzendő feladatot, ha a tanuló egyéni elfoglaltsága miatt nincs jelen a délutáni tanulási időben.
  •  Hiányzás esetén az elmaradt házi feladatokat a tanulónak az adott órára pótolnia kell.

Írásbeli beszámoltatás
 

Célja: az elsajátított tananyag tudásszintjének, a hozzá kapcsolódó készségek fejlettségének mérése a továbblépés meghatározásához.

Elvei:

  • Ugyanazon a tanítási napon két témazáró dolgozatnál nem lehet több.
  • A témazárók érdemjegyei súlyozottan számítanak a tantárgyi értékelésben.
  • A témazáró megíratását előre kell közölni a tanulókkal.