Intézményi fenntartó
Kapcsolatok
Iskolánkról
Aktuális
Digitális iskola
Kéttannyelvű oktatás
Örökös ökoiskola
British Council Partneriskola
Emelt szintű sportoktatás
Tankönyvek
Leendő elsősök
A tanév rendje
Dátumok, események
E-napló
Erkölcstan és hittan
Ebédbefizetés
Programok, fakultációk
Dokumentumok
Különös közzétételi lista
Tanulmányi eredmények
Nyelvvizsgák
Kompetencia mérés
Táborok
Verseny eredményeink
Alapítvány
Nemzetközi projektek
Szmk oldala
Osztályképek
Velünk történt
Diák Sport Egyesület
Terembérlet
Magántanulói jogviszony
Határtalanul
Hasznos linkek

A két tanítási nyelvű oktatás
 

Úgy gondoljuk, hogy mindenki előtt egyértelmű, hogy azoknál a diákoknál, akik ma az iskolapadokban ülnek, nem az lesz a kérdés, hogy tud-e valamilyen nyelvet, hanem, hogy hány nyelvet beszél.

Ma már talán sokan beszélnek valamilyen idegen nyelvet, de ennél sokkal többen vannak, akik az iskolapadból kikerülve, felnőtt fejjel, munka és család mellett vállalkoznak a nyelvtanulásra. Azok száma sem kevés, akik többször lesznek újrakezdők, s valahogy sohasem sikerül elérni egy kommunikációképes nyelvtudást. Vannak, akik rendelkeznek nyelvvizsgával, mégsem mennének el egy idegen nyelvű állásinterjúra, tudásukat nem érzik biztosnak. Az egyetemek, főiskolák statisztikai adatai szerint a hallgatók 30-35%-a nem tudja átvenni diplomáját, mert az államvizsgáig nem szerezték meg a szükséges nyelvvizsgát. Ezek alapján döntöttünk úgy, hogy bevezetjük a két tanítási nyelvű (magyar-angol), oktatási programot, s célul tűztük ki, hogy tanítványaink eljussanak a Közös Európai Referenciakeret (KER) B1 és/vagy B2 nyelvi szintjéig a 8. évfolyam végére.

1998-ban kezdtük el a program bevezetését,
akkor még csak egy osztállyal évfolyamonként. Eredményeink alapján három év után kaptuk meg az engedélyt arra, hogy mindegyik párhuzamos első osztályunk a két tanítási nyelvű programmal induljon. Mára már az iskola minden osztálya ezzel a programmal működik.
Több mint tíz évvel a két tanítási nyelvű program bevezetése után elmondhatjuk, hogy a program, s a hozzá általunk kidolgozott nyelvtanítási módszer sikeres, kitűzött céljainkat elérjük.

Miben más ez a program, mit tudunk adni tanítványainknak?

  • már kisgyermekkorban elkezdhető, az anyanyelvi fejlődés fázisait járja végig,
  • a fentieknek megfelelően, a nyelvtan, illetve az olvasás-írás tanítását megelőzi a beszéd, illetve beszédértés tanítása,
  • kialakul egy spontán beszédbátorság, gátlás nélkül, folyamatosan képesek kommunikálni,
  • anyanyelvi lektorok vesznek részt a képzésben, jelenleg négyen dolgoznak iskolánkban,
  • bizonyos tantárgyakat idegen nyelven tanítunk, melynek során heti 8-12 órában találkozik a gyermek az angol nyelvvel, szókincse sokkal nagyobb lesz az átlag nyelvtanulónál,
  • a heti 5 óra angol, illetve a szaktárgyak angol nyelven történő oktatása csoportbontásban történik anyanyelvi tanár bevonásával,
  • elsődleges cél az idegen nyelvi kommunikációs, szövegértő képesség, a spontán beszéd kialakítása,
  • folyamatos külső mérésekkel, vizsgákkal is mérjük teljesítményüket (Young Learners, PET, FCE vizsgák),
  • tanulmányaik befejezésekor képesek az egyik legnagyobb presztízs értékű, ezzel együtt a legnehezebb nyelvvizsga letételére Cambridge nyelvvizsga

 
Feltételeink - személyi és tárgyi - adottak a fentiek megvalósításához, alsó tagozaton tanítói és angol szakos végzettséggel rendelkező pedagógusok dolgoznak. Felső tagozaton a szaktárgyak idegen nyelven történő tanításához megfelelő végzettségű kollégáink vannak. Angol nyelvű, a Nemzeti Alaptantervnek megfelelő szaktárgyi tankönyvek, nyelvi labor, interaktív tábla, digitális tananyagok állnak rendelkezésünkre.

Sokszor és jogosan felvetett kérdés, hogy a gyerekek anyanyelvi vagy matematika tudását nem befolyásolja-e a korai nyelvtanulás kedvezőtlenül. Most már bátran mondhatjuk, hogy nem, hiszen semmivel sem értek el rosszabb eredményeket, mint a többiek, a középiskolai felvételi vizsgákon nem volt szaktárgyi problémájuk Ezek az eredmények megtekinthetők a “Tanulmányi eredmények” vagy a ”Kompetenciamérés” fülön.

Minden évben megszervezzük a nemzetközi Cambridge nyelvvizsga gyermek, B1 és B2 szintjét. A tanulók iskolánkban vizsgázhatnak, a vizsgáztatók jönnek hozzánk a British Council szervezésében. Így a 3. 4. 5. 7. és 8. évfolyamon tanulók adnak számot tudásukról, s mire eljutnak B1 illetve a B2 szintre (7. 8. osztály) jártasságot szereznek a vizsgázásban is. A nyelvvizsga egyben komoly, objektív külső megmérettetése munkánknak, a gyerekek tudásának.

A nyelvvizsgákról szóló dokumentumokat csatoljuk a nyolcadikosok felvételi lapjához.

A vizsgaeredmények igazoltak minket, minden területen (írás, olvasás-szövegértés, hallás utáni szövegértés, kommunikáció) kiemelkedő eredmények születtek. Az elmúlt években néhányan a középfokú (B2) szintet olyan kimagasló eredménnyel tették le, hogy egyben a felsőfokú (C1) szintnek megfelelő nyelvvizsga bizonyítványt is megkapták. A nyelvvizsgák eredményei szintén megtekinthetőek honlapunkon.

Az eredmények azt bizonyítják, hogy a kitűzött cél - magas szintű angol nyelvű kommunikációs képesség - és az általunk meghonosított tanítási módszer összhangban van, a gyerekek sikeresen veszik az akadályokat.

Angol nyelven oktatott tantárgyak
 

Tantárgy/
évfolyam
1.o. 2.o. 3.o. 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o.
angol ü ü ü ü ü ü ü ü
ének ü ü
testnevelés ü ü ü ü ü
rajz ü ü ü
természet ismeret ü ü ü ü
célnyelvi civilizáció ü ü ü ü
biológia ü ü
földrajz ü ü

 

Szakmai munkánknak egyik legfontosabb elismertsége, hogy nincs elvándorlás hat és nyolc osztályos gimnáziumokba, tanítványaink itt maradnak a 8. év végéig. Az első ilyen programmal tanuló osztályunk 2007 júniusában végzett, ma már egyetemisták, s minimum két nyelvvizsgával rendelkeznek.

 

lap tetejére