Intézményi fenntartó
Kapcsolatok
Iskolánkról
Aktuális
Digitális iskola
Kéttannyelvű oktatás
Örökös ökoiskola
British Council Partneriskola
Emelt szintű sportoktatás
Tankönyvek
Leendő elsősök
A tanév rendje
Dátumok, események
E-napló
Erkölcstan és hittan
Ebédbefizetés
Programok, fakultációk
Dokumentumok
Különös közzétételi lista
Tanulmányi eredmények
Nyelvvizsgák
Kompetencia mérés
Táborok
Verseny eredményeink
Alapítvány
Nemzetközi projektek
Szmk oldala
Osztályképek
Velünk történt
Diák Sport Egyesület
Terembérlet
Magántanulói jogviszony
Határtalanul
Hasznos linkek

Iskolánkról
 

Az iskola, mint az Általános Művelődési Központ része 1985-ben kezdte meg működését Újpesten, Káposztásmegyeren. Ez a szervezeti forma 2012. augusztus 31-ével fenntartói döntés alapján megváltozott, az ÁMK nevelési, oktatási, közművelődési egységei egymástól független szervezeti keretek között folytatják munkájukat. Iskolánk önálló szervezetként, Újpesti Karinthy Frigyes Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola néven működik. 2015-ben első ízben készítették el a budapesti általános iskolák rangsorát, ahol az országos kompetenciamérés eredményei alapján alakították ki a 277 intézmény sorrendjét. Ebben iskolánk a 3. helyet érte el, de egyetlen intézmény vagyunk, amelyik mindkét területen (matematika és szövegértés) 1800 pont felett teljesített. (nevünk akkor még más volt a gimnáziumi összevonás miatt). 2016-ban már a 2. helyet értük el, jelenleg is az első öt között vagyunk az országos ranglistán.

Oktatási, nevelési jellemzőink:
Az intenzív nyelvtanulás, már az első évfolyamon elkezdődik, bizonyos szaktárgyakat is két nyelven tanulnak a diákok. Az első három évfolyam egész napos (iskolaotthonos) formában tanul, nekik délután négy óráig tartanak a foglalkozások. Ebbe a tanórákon felül, az önálló tanulás, szabadidő, egyéni, differenciált foglalkozás is beletartozik.
A felső tagozat évfolyamain 6-7 tanítási órájuk van a diákoknak. Ezek után lehetőség van fakultációkon, sporttevékenységeken részt venni, melyekre szeptember hónapban lehet jelentkezni. Mindenkinek biztosítunk lehetőséget az egésznapos iskola keretei között arra, hogy a tanítási órák után az intézményben készüljön fel a másnapi órákra, házi feladatát elkészítse.
A Köznevelési törvénynek megfelelően 2012 szeptemberétől bevezettük a mindennapos testnevelést. Az öt testnevelés órába beépítettük a szakedző által tartott sportági foglalkozásokat is.

Oktatási-nevelési programunk kiforrott, tantestületünk stabil. Pedagógiai hitvallásunkat leginkább a következő idézet tartalmazza:

"Az iskola arra való, hogy az ember
megtanuljon tanulni,
hogy felébredjen tudásvágya,
megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát,
megtanulja szeretni, amit csinál,
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog."

Dr. Szentgyörgyi Albert

Alapvető feladatunknak tekintjük, hogy a gyerekeket a nálunk eltöltött 8 év alatt felkészítsük a továbbtanulásra, megtanítsuk az ismeretszerzés fortélyaira, mintát adjunk a szabadidő hasznos, ugyanakkor kellemes eltöltésére. A tudás megszerzése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a szociális kompetenciák kialakítására, azaz az együttműködési képesség, az érzelmi intelligencia fejlesztésére.

Iskolánk célja

 • korszerű, továbbépíthető ismeretanyag közvetítése
 • az általános műveltség alapjainak elsajátíttatása
 • olyan készségek, képességek kialakítása, melynek birtokában képes a tanult ismereteket alkalmazni, önállóan tanulni
 • a két tanítási nyelvű program segítségével a gyerekek idegen nyelvi kommunikációs készségének magas szintű fejlesztése
 • egészséges életmód, mozgás igényének kialakítása

Könyvtárunk 12000 kötettel, internetes lehetőséggel várja a tanulókat, használata ingyenes. Főállású könyvtáros segíti a gyerekek kutató munkáját, önálló felkészülését egy-egy feladatra. Minden osztálynak saját tanterme van, de bizonyos szakórákra - kémia, fizika, ének, rajz, testnevelés, technika- korszerűen felszerelt szaktantermekbe mennek. Minden teremben van számítógép és projektor, mely lehetővé teszi korszerű előadások megtartását, digitális tananyagok használatát. Nagy, akár ketté is osztható, korszerúen felújított tornaterem, táncterem, sportudvar, műfüves futballpálya járul hozzá a testnevelésórák, sportfoglalkozások sikeres, hatékony megtartásához. Az anyanyelvi lektorok, nyelvi labor a kommunikációs helyzetek gyakorlását, tanulását teszi sikeresebbé, hatékonyabbá. Vannak termek, ahol interaktív tábla  használatával tesszük könnyebbé az ismeretek elsajátítását.

Lehetővé kívánjuk tenni, hogy tanulóink érdeklődésüknek, tehetségüknek, képességeiknek megfelelően tanulhassanak. Megteszünk mindent azért, hogy mindezt esztétikus környezetben, korszerűen felszerelt tantermekben, hatékony oktatási eszközökkel tudjuk biztosítani.
Nem csak tanítunk, hanem "együtt élünk" tanítványainkkal. A napi tanórákon felül fakultáció, sportfoglalkozás, számos rendezvény, szabadidős program színesíti mindennapjainkat.

Legnagyobb szabású rendezvényeink, programjaink:

 • nyílt napok
  •  leendő elsősöknek bemutatók,
  •  osztálybemutatók
 • Halloween
 • "Kis csillag születik" tehetségkutató délutánok
 • Karácsony
 • Magyar kultúra napja
 • Farsang
 • Jótékonysági bál
 • Diáknap
 • Projekt napok
 • Karinthy Gála
 • Osztálykirándulások
 • Ballagás
 • Nyári táborok
 • Sítábor

 
Eredményeink sokféleképen mérhetőek, vizsgálhatóak:

 • Nyolcadikos tanítványaink 95%-át veszik fel az általuk első helyen megjelölt iskolákba, mindenki érettségit adó középfokú intézménybe megy.
 • Az országos kompetenciaméréseken tanulóink teljesítménye mind a budapesti, mind az országos átlag felett van.
 • A kerületi pedagógiai kabinet mérte a kerületi diákok tanulási képességeit, illetve a történelem tantárgyhoz kapcsolódó ismereteiket. Mindkét mérés eredménye alapján a legjobban teljesítők között voltunk. Legutóbb a természettudományos gondolkodás vizsgálatát végezték el, ahol tanítványaink a legjobb eredményt érték el a kerületben. Ez egyben igazolása annak, hogy az angol nyelven történő tantárgyi oktatás miatt nem sérül a gyerekek tudása.
 • A tehetséggondozás fontos területe munkánknak, kihasználunk minden olyan lehetőséget, ahol diákjaink a tanulmányi munka illetve a sport területén megmutathatják képességeiket. Minden évben sikeresen veszünk részt országos versenyeken.
 • Végzett diákjaink közül, akik nyelvvizsgára jelentkeznek, 95%-nak B1, 85%-nak B2 szintű nemzetközileg is akkreditált nyelvvizsgája van. Az elmúlt két évben a legtehetségesebb tanulók elérték a C1, azaz a felsőfokú nyelvvizsga szintet.

 
lap tetejére