Intézményi fenntartó
Kapcsolatok
Iskolánkról
Aktuális
Kéttannyelvű oktatás
Örökös ökoiskola
British Council Partneriskola
Emelt szintű sportoktatás
Tankönyvek
Leendő elsősök
A tanév rendje
Dátumok, események
E-napló
Erkölcstan és hittan
Ebédbefizetés
Programok, fakultációk
Dokumentumok
Különös közzétételi lista
Tanulmányi eredmények
Nyelvvizsgák
Kompetencia mérés
Nyári tábor
Sítábor
Verseny eredményeink
Alapítvány
Nemzetközi projektek
Szmk oldala
Osztályképek
Velünk történt
Diák Sport Egyesület
Terembérlet
Karinthya projekt
Magántanulói jogviszony
Határtalanul
Hasznos linkek

A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

2017-2018

Jogszabályi háttér:

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

 • A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény

 • 16/2013. (II.28) EMMI rendelet a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

 • 4/2013 (I.11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolákról

 • 24/2016 (XI.28) Önkormányzati rendelet

  Önkormányzati támogatás a rendeletnek való megfelelés esetén ezen a nyomtatványon igényelhető.

Egyéb meghatározó dokumentumok:

·         Az iskola pedagógiai programja és helyi tanterve

 

Normatív támogatás

Ingyenes, normatív tankönyvellátás:

 • 2017. szeptember elsejétől az 1-5.  évfolyam tanulói

 • 6-8. évfolyamon normatív kedvezmény igénybe vehető,   akinek gyermeke:

 • tartósan beteg (orvosi igazolás)

 • sajátos nevelési igényű tanuló (szakértői bizottság véleménye)

 • három vagy több gyerekes családban élő tanuló (családi pótlék igazolás)

 • rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló (önkormányzati határozat)

A normatív kedvezményhez az alábbi igénylőlapot kell az osztályfőnöknek visszaküldeni.

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk:

 • tankönyvkölcsönzéssel,

 • használt könyvek biztosításával,

 • az állami normatíva felhasználásával biztosítja.

A normatív kedvezményben részesült tanulóktól a használt tankönyveket (munkafüzeteket nem) összegyűjtjük a tanév utolsó hetében.

A 2017-18-as tanév tankönyv listája

Kérem, amennyiben valamelyik könyvet nem kéri azt a lista visszaküldésével, a nem kívánt könyv áthúzásával a konyvtar@karinthyisk.hu e-mail címre május 5-ig visszaküldeni szíveskedjen. A visszaküldött lapra gyermeke nevét és jövő évi osztályát kérem, tüntesse fel.

Fizetés módja:

Azok a tanulók, akik nem részesülnek támogatásban csekket kapnak a KELLO-tól, ezen kell befizetni az alaptankönyvek árát, a speciális kéttannyelvűs könyvekét pedig az első tanítási napon az iskolában.